Day 3C-關西自駕遊 17年10月2日- 城崎溫泉

今晚住城崎溫泉~ 去到溫泉到又整路...為左泊車都轉左3個圈...佢岩岩好就係封左我要行條路
後來講要去果到先放我入去...泊架車都真係辛苦... 一去到放低左呀媽呀向旅館~
我先去泊車~所以我就一個人行返去

Day 2D-關西自駕遊 17年10月1日-伊根の舟屋

 
 因為明天會落雨係打算去埋天橋立先再去今晚溫泉...點不知 set GPS時話要 1745先到... 
因為要 1700前去到即刻好努力揸去 伊根~