DAY 8-濟州自駕賞櫻之旅-18年4月7日-濟州食食食

 今日悠閒地起身影下相

DAY 7C-濟州自駕賞櫻之旅-18年4月6日-山君不離(산굼부리)

仲有時間又去多個呀姨想去地方山君不離(산굼부리)

DAY 7B-濟州自駕賞櫻之旅-18年4月6日-濟州島鐵路單車 JEJU Rail Bike

食飽飽我地就準備去做運動~ 我係咁諗咖~ 去完濟州島鐵路單車

DAY 7A-濟州自駕賞櫻之旅-18年4月6日-城山日出峰 성산 일출봉

早餐又係佢地咁上下組合~ 方便嘛!

DAY 6C-濟州自駕賞櫻之旅-18年4月5日-涯月小學多樂分校제주관광- 애월초등학교더럭분교

今日最後景點~涯月小學多樂分校! 我一定唔會知佢講咩!